foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Triết lý giáo dục: học thuật, sáng tạo, phục vụ

Tầm nhìn: trở thành một đại học nghiên cứu

Sứ mạng: cung cấp đội ngũ chuyên gia trình độ cao

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Lịch làm việc

Tại cơ sở Linh Trung:

+ Theo lịch thi học kỳ

và lịch nhận đơn phúc khảo

 + Sáng thứ 3 hàng tuần

Tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

Từ thứ hai đến thứ sáu

 + Sáng từ 07g30 đến 11g30

 + Chiều từ 13g30 đến 17g00

 

Giấy chứng nhận ĐBCL

Hình kiểm định 2016

Thông tin truy cập

Hôm nayHôm nay76
Hôm quaHôm qua96
Tuần nàyTuần này76
Tháng nàyTháng này1677
Tất cảTất cả283226

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác khảo thí
-    Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động khảo thí của Trường;
-    Lập kế hoạch thi, tổ chức thi, hoán đề, in đề thi, lưu trữ đề thi (giữa kỳ, cuối kỳ) tất cả các học phần trong chương trình đào tạo theo từng học kỳ, năm học;
-    Phụ trách công tác chấm thi, quản lý bài thi (giữa kỳ, cuối kỳ) tất cả các học phần trong chương trình đào tạo theo từng học kỳ, năm học;
-    Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức chấm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hằng năm. Sau khi hoàn tất chuyển kết quả điểm thi cho phòng Đào tạo theo quy định.
-    Phối hợp với các đơn vị có đào tạo (Trung tâm …) tổ chức các kỳ thi, kiểm tra các khâu nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi, bài thi khi có nhu cầu.
-    Phối hợp với các khoa/bộ môn hay các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy.
-    Tổ chức thống kê, đánh giá và nghiên cứu cải tiến phát triển những hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
-    Phối hợp Khoa và các đơn vị liên quan, lên kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá môn học, khảo sát đánh giá chương trình đào tạo, khảo sát cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
2.2. Công tác đảm bảo chất lượng
-    Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định, quy trình và hướng dẫn thực hiện cho các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
-    Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.
-    Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ, và phương thức đào tạo khác nhau;
-    Chủ trì việc tổ chức triển khai, theo dõi tiến độ và kết quả việc thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo của các Khoa, cấp cơ sở giáo dục theo các Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong nước hay quốc tế;
-    Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
-    Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.