foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Triết lý giáo dục: học thuật, sáng tạo, phục vụ

Tầm nhìn: trở thành một đại học nghiên cứu

Sứ mạng: cung cấp đội ngũ chuyên gia trình độ cao

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Lịch làm việc

Tại cơ sở Linh Trung:

+ Theo lịch thi học kỳ

và lịch nhận đơn phúc khảo

 + Nhận đăng ký thi tiếng anh VNU

vào sáng thứ 3 hàng tuần

Tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

Từ thứ hai đến thứ sáu

 + Sáng từ 07g30 đến 11g30

 + Chiều từ 13g30 đến 17g00

Giấy chứng nhận ĐBCL

Chứng chỉ VNU-EPT

Hình kiểm định 2016

Thông tin truy cập

Hôm nayHôm nay31
Hôm quaHôm qua90
Tuần nàyTuần này121
Tháng nàyTháng này285
Tất cảTất cả138113
         ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức thi lại HK2/2017-2018

môn Tâm lý đại cương (BAA00006) cho 2 lớp 17KMT và 17_1

               

Do dữ liệu kê khai giảng dạy môn Tâm lý đại cương (BAA00006) của 2 lớp 17KMT và 17_1 không chính xác nên sinh viên 2 lớp không thi đúng đề thi của lớp, nay Phòng Khảo thí & ĐBCL tồ chức lại lịch thi cho các sinh viên đã đăng ký môn học của 2 lớp này như sau:

  1. Lớp 17KMT:
  • Ngày thi: 09g55 – 28/6/2018.
  • Phòng thi: F302, F304 (Linh Trung).
  1. Lớp 17_1:
  • Ngày thi: 13g30 – 28/6/2018.
  • Phòng thi: F103, F104 (Linh Trung).

Lưu ý:

  • Tất cả bài thi ngày 22/6/2018 của 2 lớp này sẽ bị hủy, đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ trong đợt thi này.
  • Trường hợp sinh viên vắng thi có lý do chính đáng thì sinh viên phải liên hệ Phòng Đào tạo để xin hoãn thi (nhận điểm I) và sẽ đăng ký học môn học này ở HK1/2018-2019 theo thời gian quy định của Phòng Đào tạo.
  • Danh sách thi chi tiết: link đính kèm bên dưới

 

         

                                                              Ngày 23 tháng 6 năm 2018    

                                                              Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL

 

 

 

                                                                         Trịnh Thanh Đèo