foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Triết lý giáo dục: học thuật, sáng tạo, phục vụ

Tầm nhìn: trở thành một đại học nghiên cứu

Sứ mạng: cung cấp đội ngũ chuyên gia trình độ cao

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Lịch làm việc

Tại cơ sở Linh Trung:

+ Theo lịch thi học kỳ

và lịch nhận đơn phúc khảo

 + Sáng thứ 3, 5 hàng tuần

Tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

Từ thứ hai đến thứ sáu

 + Sáng từ 07g30 đến 11g30

 + Chiều từ 13g30 đến 17g00

 

Giấy chứng nhận ĐBCL

Hình kiểm định 2016

Thông tin truy cập

Hôm nayHôm nay9
Hôm quaHôm qua100
Tuần nàyTuần này555
Tháng nàyTháng này9
Tất cảTất cả229931

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ  NHIÊN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO


Về việc thay đổi phòng thi cuối kỳ HK2/2021-2022 tại Cơ sở NVC

Phòng thi môn Hóa đại cương 3 (CHE00003) thay đổi như sau :
     Ngày thi : 15g40 ,  01/04/2022 (Thứ 6)
     Lớp 21CS_CLC1:  GĐ1_A & GĐ1_B
    Chuyển sang thi tại Giảng Đường 2_A & Giảng đường 2_B.

                       PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL