foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Triết lý giáo dục: học thuật, sáng tạo, phục vụ

Tầm nhìn: trở thành một đại học nghiên cứu

Sứ mạng: cung cấp đội ngũ chuyên gia trình độ cao

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Lịch làm việc

Tại cơ sở Linh Trung:

+ Theo lịch thi học kỳ

và lịch nhận đơn phúc khảo

 + Sáng thứ 3, 5 hàng tuần

Tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

Từ thứ hai đến thứ sáu

 + Sáng từ 07g30 đến 11g30

 + Chiều từ 13g30 đến 17g00

 

Giấy chứng nhận ĐBCL

Hình kiểm định 2016

Thông tin truy cập

Hôm nayHôm nay10
Hôm quaHôm qua100
Tuần nàyTuần này556
Tháng nàyTháng này10
Tất cảTất cả229932

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ  NHIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

       Số:          /TB-KHTN-KT&ĐBCL

 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

(Về việc bổ sung lịch thi giữa kỳ HK2/2021-2022 hệ chính quy

Môn Phương pháp luận sáng tạo)

 

Trường thông báo đến sinh viên lịch thi bổ sung giữa kỳ HK2/2021-2022 hệ chính quy như sau:

  • Môn thi: Phương pháp luận sáng tạo
  • Mã môn học: BAA00007
  • Mã lớp: 21_1
  • Ngày thi: 10g15 – 24/04/2022.
  • Phòng thi: F103, F104, F106 (Linh trung).

Lưu ý: Lịch thi – phòng thi chi tiết sinh viên xem trên web trường.

 

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

                                                                                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Thùy Trang